Centru de acreditare ECDL - Lic M Costin Iasi

Școală acreditată Erasmus+
Du-te la conținut

Centru de acreditare ECDL

Informații
Centrul LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI
Centru de Testare Acreditat ECDL
Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.
Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în peste 100 de țări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).
Valabilitatea Permisului ECDL
Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare ţară din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.
Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.
Cui se adresează certificările ECDL?
Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.
Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.
Avantaje ECDL
Elevii care dețin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.
Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:
 • “utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC
 • “utilizator experimentat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC
Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională.
 • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
 • Competenţele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinţă pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte ţări.
 • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.
 • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.
 • Un CV este 100% complet cu ECDL.
Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu. Certificarea la standard internaţional este cea mai sigură dovadă a competenţelor deţinute, fiind referinţa de care ai nevoie în parcursul academic sau profesional.         
Profilul ECDL  pentru BAC
Certificările ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal,  doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului.  
Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.
Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii:
 • Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.
Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii:
 • Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.
Testare: online, cu afişarea rezultatelor în timp real
Aplicaţii: Windows 7 / 8 / 10; MS Office 2007/2010/2013/2016/Office 365 (instalat local)
Simulări disponibile: online
Profilul ECDL
Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.
Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerinţele personale sau profesionale ale candidatului.
Profilul  ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii.
Candidatul îşi poate dezvolta permanent Profilul ECDL, obţinând noi certificări ECDL.
Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro.
ECDL START este o certificare constituită din 4 module separate, ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.                      
ECDL STANDARD  este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.
Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar:
 • Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD, Computing, Digital Marketing, Online Collaboration, Utilizare informaţii online.
ECDL AVANSAT oferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele:
 • Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentări Avansat.
Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.
ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.  
ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis,  doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a
6 module fixe obligatorii:
 • Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.
ECDL PROFIL FIN este recomandat de Institutul Bancar Român, sub egida Asociaţiei Române a Băncilor şi Băncii Naţionale a României şi a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în două variante:
 1. Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar şi Prezentări.
 2. Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări şi IT Security.
Modulul ECDL 3D Printing - endorsed by ECDL Foundation - este dezvoltat de ECDL ROMANIA şi se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândească cunoștințe de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D și să își certifice competențele de imprimare 3D la standard internațional. Modulul se adresează de asemenea și persoanelor care lucrează în acest domeniu și care doresc să își certifice competențele de imprimare 3D existente.
Înscrierea
Vă puteţi înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare şi achiziţionând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.
Durata obținerii certificării
Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.
Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.
Pentru pregătire, solicitaţi simulări ECDL către Centrul de Testare ECDL la care v-aţi înscris.
Certificarea ECDL
După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către Centrul de Testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro sau prin accesarea Profilului ECDL Online.
Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale!
Contact: 0232-257408         
Iași
Str. Mușatini nr. 12
cod: 700591
Secretariat tel./ fax:
0232-257408
Contabilitate:
0731-314903, 0785-293887
secretariat@ltmcis.ro
contabilitate@ltmcis.ro
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
Copyright © 2023
Înapoi la cuprins