Mobilitatea personalului didactic - Lic M Costin Iasi

Școală acreditată Erasmus+
Du-te la conținut

Mobilitatea personalului didactic

Resurse
Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2024-2025
Candidații repartizați la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași, pentru a susține inspecția specială la clasă  în cadrul Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2024, sunt invitați să participe  la ședința de instruire ce va avea loc,  LUNI,   27 mai 2024 ora 16,00 în amfiteatru.

Mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2023-2024
Contestațiile se transmit on-line la adresa de e-mail titularizare@isjiasi.ro, după următorul program:
- În data de 29 august 2023, până la ora 21;
- În data de 30 august 2023, până la ora 10.
În contestație candidatul precizează următoarele informații: județul, numele și inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de email și numărul de telefon.
Candidatul anexează la contestația transmisă la inspectoratul școlar și o copie a buletinului/cărții de identitate. Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.
Rezultatele finale se vor afișa în data de 30 august 2023.

Accesul candidaților se face pe la Intrare elevi, dinspre curtea școlii.Profesorii asistenți vor intra în centrul de concurs pe la intrare profesori.
Lucrarea scrisă se desfășoară în data de 29.08.2023, începând cu orele 9.00, la Liceul Teoretic “ Miron Costin” Iași.
Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 și cel mai târziu la orele 8.00.
Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă. Durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.

Candidații repartizați la Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași, pentru a susține inspecția specială la clasă  în cadrul Concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023, sunt invitați să participe  la ședința de instruire ce va avea loc, în ziua de VINERI 26 mai 2023 ora 10.00.
Rezultate inspecții la clase
Calendarul desfășurării activităților
Condiții specifice de ocupare a postului vacant în cadrul etapei de pretransfer.
Anul școlar 2022-2023

Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - 2022
Centrul de Concurs nr. 2 - LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN”, IAȘI
Proba scrisă se desfășoară în data de 13.07.2022, începând de la ora 9:00 și durează patru ore.
Accesul candidaților în centrul de concurs se face în intervalul 7:00 - 8:00, pe la intrarea elevilor și amfiteatru (Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași), respectiv intrarea elevilor (Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iași), în baza actului de identitate valabil. În cazul schimbării numelui, candidații vor prezenta și o copie a certificatului de căsătorie, divorț etc.
Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.
Se interzice candidaților să pătrundă în sală cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloace electronice, de calcul ori de comunicare.
Eventualele contestații se depun la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Iași sau se transmit online la titularizare@isjiasi.ro în zilele de 19 iulie 2022, după afișarea rezultatelor la Centrul de Concurs, până la ora 21,00 și 20 iulie 2022 de la ora 8,00 până la ora 12,00. În cazul în care contestația se transmite prin poșta electronică candidatul anexează și o copie a buletinului/cărții de identitate.

MULT SUCCES!
Iași
Str. Mușatini nr. 12
cod: 700591
Secretariat tel./ fax:
0232-257408
Contabilitate:
0731-314903, 0785-293887
secretariat@ltmcis.ro
contabilitate@ltmcis.ro
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
Copyright © 2023
Înapoi la cuprins