Transferul elevilor - Lic M Costin Iasi

Școală acreditată Erasmus+
Du-te la conținut

Transferul elevilor

Examene
Conform prevederilor Legii 198/2023, OUG 115/2023 și ROFUIP nr. 4183/2022, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului  Teoretic ,,Miron Costin,, Iași, a procedurii interne şi a Hotărârii CA/20.06.2024 referitoare la transferul elevilor pentru anul școlar 2024-2025, în perioada 1 iulie – 8 iulie 2024 are loc  transferul elevilor,  după următorul calendar:
 • 1-3 iulie 2024: depunerea cererilor EXCLUSIV ONLINE pe adresa secretariat@ltmcis.ro. Într-un singur document scanat, în format PDF, se vor regăsi următoarele:
  • 1. Cerere (completată și semnată de reprezentanții legali ai elevului);
  • 2. Adeverință cu media la purtare și media din anul școlar anterior eliberată de școala de la care provine elevul.
(cei care au depus cereri pe parcursul anului școlar vor reînnoi solicitarea în perioada indicată)
 • 8 iulie 2024, ora 9.00, desfășurarea testărilor interdisciplinare;
 • 9 iulie 2024, ora 12.00, afișarea rezultatelor.
Pentru ca cererea să fie aprobată și elevul să susțină testarea, este necesar ca:
 • media la purtare să fie 10*;
 • media pe anul școlar anterior să fie minimum 9,00, pentru elevii de gimnaziu*;
 • media pe anul școlar anterior să fie cel puțin egală cu ultima medie de la specializarea la care se solicită transferul, pentru elevii de liceu*;
*Cele două medii sus menționate vor fi dovedite prin adeverință eliberată de unitatea de învățământ de la care provine elevul.
Locurile disponibile, la această dată, pentru fiecare clasă sunt:
GIMNAZIU
Clasa a VI-a: 1 loc, clasă regim intensiv engleză;
Clasa a VI-a: 2 locuri, clasă regim normal;
LICEU
Clasa a X-a: 13 locuri, dintre care:
 • Matematică-informatică: 3 locuri
 • Științe ale naturii: 6 locuri
 • Filologie: 4 locuri
Clasa a XI-a: 7 locuri, dintre care:
 • Matematică-informatică: 2 locuri
 • Științe ale naturii: 3 locuri
 • Științe sociale: 1 loc
 • Filologie: 1 loc
Clasa a XII-a: 4 locuri, dintre care:
 • Matematică-informatică: 2 locuri
 • Științe ale naturii: 1 loc
 • Științe sociale. 1 loc

Testarea pentru clasele de gimnaziu se susține la disciplinele:
Limba și literatura română, matematică și engleză pentru clasele de intensiv engleză.
Proba va dura 1 h și 30 min. (câte 30 min. pentru fiecare disciplină).
Limba și literatura română și matematică pentru clasele cu regim normal.
Proba va dura 1 h (câte 30 minute corespunzătoare fiecărei discipline).
Testarea interdisciplinară pentru clasele de liceu se susține la 3 discipline, astfel:
Pentru clasele de matematică-informatică: 1 – Matematică, 2 – Informatică, 3 – Fizică/Chimie/Biologie (la alegere);
Pentru clasele de științe ale naturii: 1 – Matematică, 2 – Biologie, 3 – Fizică/Chimie (probă la alegere);
Pentru clasele de filologie: 1 – Limba și literatura română, 2 – Istorie, 3 – Limba engleză;
Pentru clasele de științe sociale: 1 – Limba și literatura română, 2 – Istorie, 3 – Geografie/Logică/ Psihologie/ Economie (probă la alegere).
Proba va dura 1h și 30 min (câte 30 minute corespunzătoare fiecărei discipline).

Transferul poate fi aprobat dacă la testare se obține nota minimă 70 p și la diferențe, nota minimă 5,00 (în cazul elevilor de liceu care schimbă profilul și/sau specializarea). În cazul în care există mai mulți elevi care obțin note peste 70 p și numărul acestora depășește numărul de locuri disponibile, transferul va fi aprobat în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita numărului de locuri disponibile.
Rezultatele la testare vor fi afișate la avizier pe 09 iulie 2024, ora 12.00.
Nu se depun contestații.

Examenele de diferențe, pentru elevii admiși care schimbă profilul, se organizează în perioada 2-6 septembrie 2024.
NOTĂ! Mediile pe specializări, an școlar 2023-2024:
Clasa a IX-a mate-info: 7.90
Clasa a IX-a științe ale naturii: 7.94
Clasa a IX-a filologie: 8.00
Clasa a X-a mate-info: 8.17
Clasa a X-a științe ale naturii: 7,95
Clasa a X-a filologie: 8.39
Clasa a X-a științe sociale: 8.32
Clasa a XI-a mate-info: 7.91
Clasa a XI-a științe sociale: 7.92
Clasa a XI-a științe ale naturii: 7.94

Iași
Str. Mușatini nr. 12
cod: 700591
Secretariat tel./ fax:
0232-257408
Contabilitate:
0731-314903, 0785-293887
secretariat@ltmcis.ro
contabilitate@ltmcis.ro
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
Copyright © 2023
Înapoi la cuprins