Cine suntem? - Lic M Costin Iasi

Școală acreditată Erasmus+
Du-te la conținut

Cine suntem?

Informații
PER ASPERA AD ASTRA!

Director, Prof. HADARAG-NECOARĂ Marnela
Director adjunct, Prof. TÂRZIANU Elena-Larisa

Certificatul de naștere al instituției noastre, care a marcat formarea atâtor generații, a fost emis la 1 septembrie 1972. S-a parcurs un drum lung, definit de elanuri si idei inovatoare, de fapte puse sub semnul inventivității didactice aflate în slujba educării și instruirii. Moment de răscruce, 1 septembrie 1998 este data la care Școala "Miron Costin" s-a transformat în Liceul "Miron Costin" care, prin performanțele obținute în ultimii ani, și-a câștigat un loc printre liceele de prestigiu din oraș. Seriozitatea si perseverența elevilor liceului nostru, absolvenți ai claselor a XII-a, s-a concretizat în integrarea acestora în diverse forme ale învățământului superior.
Reușitele la examenele de admitere, bacalaureat si teste naționale reprezintă împlinirea aspirațiilor elevilor si așteptărilor părinților și elevilor.
Ne bucură faptul că avem în colectivul nostru de cadre didactice foști elevi ai școlii, întâlnirea trecutului cu prezentul împletindu-se într-un autentic dialog discipoli-elevi. Implicarea elevilor în activitățile didactice s-a reflectat în participări la sesiuni de comunicări, competiții organizate pe diverse discipline, olimpiade școlare, iar munca lor a fost răsplătită cu numeroase premii la nivel municipal, județean și național.
Acest bogat palmares a încununat, în primul rând, munca elevilor, dar și strădania dascălilor care au condus cu abilitate generații după generații prin labirintul misterios al cunoașterii. În condițiile unei societăți cu deschidere spre lume, elevii si profesorii din liceul nostru sunt implicați în mai multe proiecte naționale si internaționale. Nici pentru elevi, nici pentru profesori, liceul nu înseamnă clădire sau teorie cuprinsă în câteva manuale. Este ceva mai mult, este o "felie" de viață atrăgătoare, incitantă. Considerăm că elementele caracteristice pentru noi sunt: efervescenta, pasiunea, eterna căutare.
Liceul Teoretic "Miron Costin" Iași își fixează în acest context coordonatele care să-i permită să aibă un loc fruntaș în lumea scolii.
Regulament de organizare și funcționare
Revizuit în septembrie 2022

Proiect de Dezvoltare
Instituţională
2018 - 2022

MOTTO
„Educația este în schimbare, iar noi ne schimbăm odată cu ea”
Seneca
MISIUNE
Școala noastră promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-și aleagă viitorul cel mai potrivit, asigură activități de îndrumare, coordonare și control la cele mai înalte standarde profesionale, urmărind creșterea calității serviciilor educaționale, care trebuie să consolideze rolul școlii în formarea tinerilor, viitori cetățeni activi și creativi, capabili să se integreze pe piața muncii, într-o societate dinamică de tip european.
VIZIUNE
Liceul Teoretic ″Miron Costin″ Iași își propune să asigure o educație de calitate, pentru beneficiarii direcți și indirecți, la standarde europene, asumând valorile și specificul local, asigurând oportunități pentru respectarea principiului egalității de șanse, dar și posibilități de individualizare a traseului cognitiv și afectiv al elevilor. În colaborare cu autoritățile locale și partenerii educaționali consacrați, liceul creează condiții pentru formarea unor generații de cetățeni activi, implicați, capabili de integrare și adaptare în societatea cunoașterii, creativi, cu valori și idealuri înalte.Iași
Str. Mușatini nr. 12
cod: 700591
Secretariat tel./ fax:
0232-257408
Contabilitate:
0731-314903, 0785-293887
secretariat@ltmcis.ro
contabilitate@ltmcis.ro
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
Copyright © 2023
Înapoi la cuprins