Future Learning Spaces - Lic M Costin Iasi

Școală acreditată Erasmus+
Du-te la conținut

Future Learning Spaces

Proiecte/ PNRR > Erasmus+

Programare interviu  pentru elevii care si-au depus candidatura pentru mobilitatea din Spania, Madrid, 13-15 mai 2024.
Sala de extracurriculre - 15 .02.2024


Ziua ERASMUS la Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași - prilej de sărbătoare, bilanț și planuri de viitor.
galerie foto

Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași – acreditat Erasmus+, a fost gazda unor activități deosebite în anul școlar 2022 - 2023.


LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI, desfășoară în cadrul proiectului Accredited projects for mobility of learners and staff in school education 2023-1-RO01-KA121-SCH-000138966 în parteneriatul „FUTURE LEARNING SPACES”, cu Germania, Spania, Finlanda și Italia mobilitatea C3 - Finlanda, Helsinki
Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași a fost gazdă, în perioada 8-13 mai 2023, pentru a doua mobilitate a proiectului de acreditare Erasmus+, cu tema Future Learning Spaces.
Partenerii proiectului sunt:
  • Colegio Sagrada Familia  de Urgel, Madrid, Spania;
  • Christian-Gymnasium Hermannsburg, Germania,
  • Herttoniemen yhteiskoulu, Helsinki, Finlanda.
La mobilitate au participat 26 de elevi din țările partenere găzduiți de elevii liceului nostru. Vârsta elevilor participanți variază între 16 – 18 ani, iar aceștia provin din medii sociale diferite.
A fost o oportunitate pentru elevi de a-și îmbunătăți nivelul de exprimare în limba engleză,  creativitatea, gândirea critică, dar și capacitatea de a se adapta unor noi competențe.
Scopul mobilității a fost identificarea nevoilor tinerilor privind spațiile de învățare, în contextul noilor provocări ale societății cunoașterii, incluziunii și dezvoltării personale.
Pentru a răspunde nevoilor diversității și incluziunii, și pentru un schimb real de bune practici, programul a conținut și vizite la o școală privată, EuroEd, la Institutul francez Iași și la Colegul Tehnic ”Ion Holban” Iași, unde elevii au observat spații diverse de învățare atractive, adaptate nevoilor tuturor.
Și pentru că învățarea durabilă include și activități de tip outdoor, elevii au vizitat Rezervația Repedea Iași și apoi s-au împrietenit cu natura în Parcul de aventură Hamak.
Activitățile s-au încheiat cu cântecul Erasmus și cu momentele emoționante ale despărțirii care îi va motiva pe termen îndelungat pe toți participanții să valorizeze ceea ce școala construiește frumos pentru ei înșiși și pentru comunitate.
Future Learning Spaces
LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI, desfășoară în cadrul proiectului Accredited projects for mobility of learners and staff in school education 2022-1-RO01-KA121-SCH-000065187 în parteneriatul „FUTURE LEARNING SPACES”, cu Germania, Spania, Finlanda și Italia mobilitatea C2 - Iași, România
tema: „Evaluating people's needs
perioada: 7.05. - 13.05.2023
participanți mobilitate: 24 elevi, 3 rezerve
Anunțul selecție elevi (fete) – 10 fete și 2 rezerve
Rezultate candidaturi elevi – martie 2023
Portofoliile de înscriere se depun online (scanate în format PDF într-un document) pe adresa de email valentina.farcas@ltmcis.ro  (cu confirmare de primire).
Perioada de depunere a portofoliului: 01 - 09 martie 2023, ora 14.00
Rezultatele selecției: evaluarea se va face de către o comisie desemnată în cadrul proiectului, potrivit grilei de evaluare (Anexa 5), iar rezultatele se vor afișa în data de 14 martie 2023, pe site-ul liceului și la avizierul Erasmus+.
Notă: dosarele incomplete sau care nu respectă cerințele selecției vor fi declarate invalide și nu vor intra în procedura de selecție.

Criterii de selecție pentru elevii participanți la mobilitatea C1:
Portofoliul candidatului :
▪ cerere de înscriere tip (Anexa 1)
▪ copie CI/BI;
▪ CV Europass;
▪ scrisoare de intenție care să atingă următoarele puncte:
- motivarea participării la activitățile proiectului,
- interesul pentru tema proiectului,
- care va fi contribuția personală la desfășurarea activităților proiectului,
- modul în care candidatul își propune să utilizeze, în școală și în comunitate, competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare,
- implicarea în proiectele Erasmus anterioare;
▪ pașaport lingvistic Europass, nivel minim B1 (profesorul de engleză de la clasă va certifica comisiei nivelul - cu posibilitatea de a schimba acolo unde consideră);
▪ scrisoare de recomandare din partea dirigintelui în format digital trimisă direct coordonatorului de proiect pe adresa valentina.farcas@ltmcis.ro  (Anexa 2);
▪ acordul părinților în format digital salvat PDF (Anexa 3)
▪ declarație de angajament în format digital salvat PDF (Anexa 4)
▪ după primirea dosarelor, coordonatorul de proiect va lua numere de înregistrare de la secretariatul unității pentru toți elevii înscriși, iar lista va fi anexată la dosarul comisiei de evaluare;
Notă: Toate anexele sunt în format Word, după completarea electronică le transformați în format PDF și realizați un portofoliu final cu toate PDF-urile lipite într-un singur document, respectând ordinea cerută.

Rezultate candidaturi elevi – FEBRUARIE  2023 (Eventualele contestatii se transmit la adresa de email valentina.farcas@ltmcis.ro - 28 februarie 2023, pana la ora 14.00)


Acreditare ERASMUS+
educație școlară 2022-2027
LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI, desfășoară în cadrul proiectului Accredited projects for mobility of learners and staff in school education 2022-1-RO01-KA121-SCH-000065187
în parteneriatul „FUTURE LEARNING SPACES”, cu Germania, Spania, Finlanda și Italia.
Mobilitatea C1 - Spania, Madrid
tema: „Our classroom current state”
perioada: 27.11. - 3.12.2022
participanți mobilitate: 3 elevi, 2 rezerve
grupul de lucru C1: 20 elevi
Criterii de eligibilitate Anexa 5
Anexe selecție elevi format .doc Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3   Anexa 4
mai multe detalii...
Repartiția elevilor pentru interviu mobilitatea fizică, Spania 27 noiembrie – 3 decembrie
Rezultate finale candidaturi elevi septembrie  2022  - Mobilitate Spania 27 noiembrie -3 decembrie 2022
Notă: Din cauza numărului mare de dosare, perioada de evaluare a candidaturilor pentru grupul de lucru se prelungește până luni, 3.10.2022. Rezultatele se vor afișa după ora 14.00.
Rezultate finale candidaturi elevi septembrie 2022
Eventualele contestatii se transmit la adresa de email elena.isai@ltmcis.ro - 03 oct 2022, până la ora 20.00 (nu se admit contestatii pentru proba de interviu).
Iași
Str. Mușatini nr. 12
cod: 700591
Secretariat tel./ fax:
0232-257408
Contabilitate:
0731-314903, 0785-293887
secretariat@ltmcis.ro
contabilitate@ltmcis.ro
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
Copyright © 2023
Înapoi la cuprins