Testare cl. a V-a - Lic M Costin Iasi

Școală acreditată Erasmus+
Du-te la conținut

Testare cl. a V-a

Examene
Anul școlar 2024 - 2025
Număr de locuri disponibile: 16
Concursul se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. Acesta constă în două probe scrise care se vor desfășura în aceeași zi, sâmbătă, 18 mai 2024, după cum urmează:
18 mai 2024
9.00-10.00 – proba scrisă la limba română;
10.30-11.30 – proba scrisă la matematică;
12.30-18.00 – evaluarea lucrărilor scrise;
18.00 - afișarea rezultatelor.
20 mai 2024
8.00-10.00 - depunerea contestațiilor;
10.00-12.00 - reevaluarea lucrărilor scrise pentru care s-au depus contestații;
13.00 - afișarea rezultatelor finale.
Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programa școlară pentru clasa a IV-a.

Anul școlar 2023 - 2024
ÎNSCRIERE PENTRU TESTUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE - clasa a V-a intensiv engleză
În condițiile desfășurării grevei înscrierea pentru testul de engleză se prelungește până marți, 6 iunie 2023 (cu sau fără echivalare competențe lingvistice).
Conform procedurii, în cazul în care numărul total de elevi care optează pentru clasa de intensiv engleză este mai mare decât numărul de locuri aprobat, toții elevii susțin testul pentru evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii străine.

Sâmbătă, 27 mai 2023, la Liceul Teoretic “Miron Costin” Iași se organizează, de către o comisie externă, Concursul Interdisciplinar „Materom” adresat elevilor de clasa a IV-a, conform calendarului.
Accesul în săli se face pe baza carnetului de elev avizat pe anul în curs / copie certificat de naștere, în intervalul 8.15 - 8.45 pe la intrare elevi.
Probele de concurs se desfășoară astfel:
  • 9.00 - 10.00 – proba scrisă la limba română
  • 10.30 - 11.30 – proba scrisă la matematică
Listele cu repartizarea pe săli a candidaților vor fi afișate vineri, 26 mai 2023, după ora 14.00, la avizierul instituției de învățământ, intrare profesori.

Locuri disponibile: 16
Plan de  școlarizare: 2 clase  din care:
  • 1 clasă – intensiv limba engleză
  • 1 clasă – obișnuite : limba engleza (L1)/ Lb.franceză (L2)
Anul școlar 2022 - 2023
Înscrieri pentru ocuparea locurilor la clasa a V-a anul școlar  2022 – 2023

Admiși clasa a V-a
Rezultate
Subiecte și bareme
Repartizarea elevilor în sălile de examen
Cerere înscriere
Calendarul înscrierii
Plan de  școlarizare: 3 clase  din care:
  • 1 clasă – intensiv limba engleză
  • 2 clase – obișnuite : limba engleza (L1)/ Lb.franceză (L2)
Testare pentru clasa a V-a – intensiv limba engleza
Rezultate
Repartizarea elevilor
Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv limba engleză, se va desfășura în ziua de sâmbătă 11 iunie 2022, după cum urmează:
- ora 8,30 intrarea elevilor în săli, pe baza carnetului de elev vizat la zi/copie certificat de naștere elev;
- ora 9,00 – 10,00 – desfășurarea probei scrise;
- ora 10,30 – desfășurarea probei orale.
Rezultatele inițiale se afișează miercuri, 15 iunie 2022, în format anonimizat,(pe baza codului unic pe care îl va primi elevul la susținerea testului), pe site-ul unității de învățământ și la avizierul acesteia.

Rezultate - În urma procedurii de echivalare cu certificate Cambridge, cele 14 dosare depuse au fost aprobate. Astfel încât, din cele 25 de locuri alocate pentru clasa a V-a - intensiv limba engleză, au rămas 11 locuri disponibile pentru testare.
Precizări testare clasa a V-a
Procedură ISJ
Graficul desfășurării testării
Echivalare testare clasa a V-a_Certificate Cambridge
Programa-III-IV_Lb. engleza
Procedura-Test-admitere-cl.-V-intensiv_lb. engleza
Model de subiect
Tematica pentru proba scrisă

Nr. de locuri disponibile: 14
Înscrierile se fac în perioada 16 – 20 mai 2022 pe baza copiei certificatului de naștere al copilului și a cererii tip, care se găsește la secretariat.
În situația în care numărul cererilor de înscriere depășește numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare se va organiza concurs de selecție, astfel:
28 mai 2022
9.00-10.00 – proba scrisă la limba română;
10.30-11.30 – proba scrisă la matematică;
12.30-18.00 –evaluarea lucrărilor scrise;
18.00 - afișarea rezultatelor.
      
30 mai 2022
8.00-10.00 - depunerea contestațiilor;
10.00-12.00 - reevaluarea lucrărilor scrise pentru care s-au depus contestații;
13.00 - afișarea rezultatelor finale.
Procedura operațională
Modele de subiecte
Iași
Str. Mușatini nr. 12
cod: 700591
Secretariat tel./ fax:
0232-257408
Contabilitate:
0731-314903, 0785-293887
secretariat@ltmcis.ro
contabilitate@ltmcis.ro
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
Copyright © 2023
Înapoi la cuprins