C.E.A.C. - Lic M Costin Iasi

Școală acreditată Erasmus+
Du-te la conținut

C.E.A.C.

Management
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
Componența comisiei:

Prof. Munteanu Alina Elena – responsabil
Prof. Bucuci Anca Cristina – reprezentantul cadrelor didactice
Prof. Mazga Diana Mihaela – reprezentantul cadrelor didactice
Prof. Medrihan Claudia – Reprezentantul Sindicatului AS-IS Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
Zaharia Brandusa– Reprezentantul părinților
Corban Marilena-  elev, clasa a XII-a E - Reprezentantul elevilor
Istrate Marcel- Reprezentantul Consiliului local
Ungureanu Mihail-  Reprezentantul Consiliului local
Planul operațional al comisiei CEAC pentru
anul școlar 2019-2020
Strategia CEAC 2016-2020
Rapoarte de evaluare internă a calității
Ce este A.R.A.C.I.P. (Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar)?
Instituție publică de interes național, în subordinea Ministerului Educației Naționale, cu personalitate juridică și cu buget propriu de venituri și cheltuieli, înfiintatã prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobatã prin Legea nr. 87/2006.
Care este misiunea ARACIP?
A.R.A.C.I.P. realizează:
  • evaluarea externã a calitãtii educatiei oferite de institutiile de învãtãmânt preuniversitar si de alte organizatii furnizoare de educatie;
  • autorizarea, acreditarea si evaluarea periodicã a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar.
Care sunt activitãtile ARACIP?
  • realizeazã activitatea de evaluare si acreditare a furnizorilor de educatie din învãtãmântul preuniversitar;
  • efectueazã, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educatiei si cercetãrii, evaluarea calitãtii educatiei din învãtãmântul preuniversitar;
  • realizeazã, împreunã cu inspectoratele scolare si directiile de resort din Ministerului Educatiei si Cercetãrii activitatea de monitorizare si control al calitãtii;
  • efectueazã, cel putin o datã la 3 ani, evaluarea organizatiilor furnizoare de educatie acreditate;
  • propune Ministerului Educatiei si Cercetãrii înfiintarea si acreditarea, prin ordin, a institutiilor de învãtãmânt preuniversitar pentru fiecare nivel de învãtãmânt, program de studii si calificare profesionalã, dupã caz;
  • elaboreazã standardele, standardele de referintã si indicatorii de performantã, metodologia de evaluare institutionalã si de acreditare, manuale de evaluare internã a calitãtii, ghiduri de bune practici, un raport anual cu privire la propria activitate, analize de sistem asupra calitãtii învãtãmântului preuniversitar din România, recomandãri de îmbunãtãtire a calitãtii invãtãmântului preuniversitar, codul de eticã profesionalã a expertilor în evaluare si acreditare.
Iași
Str. Mușatini nr. 12
cod: 700591
Secretariat tel./ fax:
0232-257408
Contabilitate:
0731-314903, 0785-293887
secretariat@ltmcis.ro
contabilitate@ltmcis.ro
Liceul Teoretic
„Miron Costin” Iași
Copyright © 2023
Înapoi la cuprins